Welkom bij de Privacyverklaring van RE-Place

 

Onze Privacyverklaring legt u op een eenvoudige, transparante, heldere en correcte manier uit wanneer, waarom en hoe de persoonsgegevens door RE-Place worden verwerkt. Deze Privacyverklaring duidt ook onze relatie als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en als betrokkene bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Wanneer u beslist om ons uw persoonlijke gegevens te bezorgen, wordt u uitgenodigd om deze Privacyverklaring aandachtig door te lezen. Wij zullen u om uw expliciete instemming met deze Privacyverklaring vragen wanneer u een account aanmaakt op de website van RE-Place.

De gegevens worden gebruikt in overeenstemming met de toestemmingen die u verstrekt hebt, met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG).

Deze Privacyverklaring heeft ook tot doel u te helpen geïnformeerde beslissingen te nemen wanneer u onze website gebruikt. Neem dus even de tijd om de tekst te lezen en te begrijpen, en onthoud dat onze Algemene Voorwaarden en ons Cookiebeleid ook van toepassing blijven..

 

Over RE-Place

Het project RE-Place, gecoördineerd door Sciensano en de Vrije Universiteit Brussel, is een initiatief gefinancierd door de Vlaamse en Brusselse overheid om het gebruik van alternatieve methoden voor dierproeven te stimuleren.

Er worden continu nieuwe en innovatieve technologieën in de levenswetenschappen ontwikkeld. De laatste jaren hebben computermodelleren, artificiële intelligentie, geavanceerde celculturen, ‘organ-on-a-chip’ en nog vele andere technieken enorme vooruitgang geboekt. Deze technologieën worden ook wel “New Approach Methodologies (NAMs)” genoemd.

In de regulatorische toxicologie worden NAMs met succes toegepast voor een aantal specifieke eindpunten, voornamelijk in het domein van de lokale toxiciteit, waardoor er minder of zelfs helemaal geen proefdieren nodig zijn. Voor systemische toxiciteit is de situatie complexer. Dit geldt ook voor biomedische onderzoeksvragen, waar ondanks de beschikbaarheid van geavanceerde technieken op (inter)nationaal niveau, het gebruik van proefdieren in de meeste gevallen nog nodig is. NAMs spelen niettemin een zeer waardevolle rol bij het beantwoorden van deze wetenschappelijke vragen, zowel als standalone als in combinatie met dierproeven.

Aangezien de ontwikkeling en het praktische gebruik van NAMs continu evolueren, kan het voor (jonge) wetenschappers moeilijk zijn om relevante informatie over NAMs te vinden. Om toegang tot dit soort informatie te vergemakkelijken, heeft de Vlaamse overheid in 2017 het project RE-Place opgericht, dat tot doel heeft de bestaande expertise over NAMs in België te centraliseren in één databank. Nadien heeft ook de Brusselse regering zich bij dit project aangesloten.

De databank van RE-Place zal niet alleen een betrouwbaar overzicht bieden van de verschillende NAMs maar ook de namen van experten en onderzoekscentra waar deze technieken aangeleerd kunnen worden..

 

1. Wat zijn uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens over een levend individu dat hiermee wordt geïdentificeerd of geïdentificeerd kan worden. Die identificatie kan gebeuren aan de hand van deze gegevens, al dan niet aangevuld door andere informatie die de Verwerkingsverantwoordelijke bezit of waarschijnlijk zal verkrijgen.

 

2. Welke (persoonlijke) gegevens verzamelen we?

Verwijzend naar de website (www.RE-Place.be) en de databank zal RE-Place de benodigde informatie verzamelen om de databank van RE-Place op te stellen. RE-Place zal in het bijzonder de volgende (persoonlijke) gegevens verzamelen:

 • uw naam en e-mailadres, nodig wanneer u een account aanmaakt op de website van RE-Place;
 • de naam van de organisatie(s) waarvoor u werkt en de specifieke (onderzoeks)afdeling en/of dienst, en
 • een kort overzicht van de NAMs waarin u ervaring heeft. Dit overzicht kan de volgende details omvatten: naam (en acroniem) van de methode, het toepassingsgebied waarvoor de methode wordt gebruikt, een korte beschrijving en de bijbehorende trefwoorden, de vereiste laboratoriumapparatuur, de voor- en nadelen van het gebruik van de methode, het toekomstige potentieel van de methode en alle soorten aanvullende informatie zoals referenties. Gelieve op te merken dat niet alle gevraagde informatie hierboven vermeld verplicht is. U kunt informatie indienen over alle methoden waarmee u ervaring hebt. Deze hoeven niet door uzelf, uw (onderzoeks)groep of uw organisatie ontwikkeld te zijn. Het project RE-Place verzamelt informatie over alle methoden die momenteel in België worden gebruikt, en over wat uw persoonlijke ervaring ermee is..

 

3. Wie verzamelt uw gegevens?

Het project RE-Place wordt uitgevoerd door Sciensano en de Vrije Universiteit Brussel. Zij zijn de Verwerkingsverantwoordelijken (“Data Controllers”) voor de doeleinden van het project.

 

4. Hoe en waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wanneer u zich registreert op de website van RE-Place, wordt u gevraagd om de hierboven vermelde persoonlijke gegevens in te vullen (naam, e-mailadres, gegevens van de organisatie/werkgevers, de NAMs waarin u ervaring heeft). De reden waarom we deze gegevens verzamelen, is om een overzicht te krijgen van de experten die momenteel werken met NAMs in België.

Expertise in het gebruik van NAMs

Nadat u een account hebt aangemaakt op de website van RE-Place, kunt u 1 of meerdere NAMs indienen. Voor elke ingediende methode kan u aanduiden of deze mag worden geassocieerd met uw naam en/of de naam van uw organisatie.

 • Indien u 'Ja' aanduidt, worden uw naam en e-mailadres zichtbaar op de website van RE-Place en kunnen andere onderzoekers u contacteren als ze meer willen weten over uw ingediende NAMs, bv. om uw NAMs in hun labo te implementeren of voor mogelijke samenwerkingen.
 • Indien u ‘Neen’ aanduidt, zullen uw naam en e-mailadres niet zichtbaar zijn op de website van RE-Place maar kan het zijn dat u vragen van andere onderzoekers ontvangt via het team van RE-Place (doorgestuurde e-mails). In dat geval worden uw persoonlijke gegevens niet vrijgegeven maar wordt u toch op de hoogte gehouden voor het geval geïnteresseerden vragen hebben over uw expertise. U kunt zelf bepalen of u deze vragen al dan niet beantwoordt.

U kunt uw voorkeur om uw naam, e-mailadres en de naam van uw organisatie(s) per ingediende NAMs weer te geven op elk gewenst moment wijzigen in de 6e stap van de online tool ‘Privacy’. De wijzigingen zullen direct worden geïmplementeerd.

Uitgebreide functies

Via de tabs ‘My Groups’ en ‘My Organisation’, zal het mogelijk zijn voor een (onderzoeks)groep om een representatieve 'Group' te creëren op de website van RE-Place, of voor een organisatie om een representatieve 'Organisation' te creëren op de die website. Voor de werking van deze functies, kunnen gebruikers die reeds geregistreerd zijn op de website de volgende persoonlijke gegevens zien:

- uw naam via de functie ‘Invite existing RE-Place Members’

- uw naam en/of e-mailadres en/of ingezonden NAMs voor alle leden van uw ‘Group’ of binnen uw ‘Organisation’.

 1. ‘My Groups’

In een ‘Group’ zijn er twee rollen: een ‘member’ en een ‘administrator’. ‘Administrators’ kunnen mensen uitnodigen om ‘member’ te worden van een 'Group', hun rol in het systeem wijzigen alsook gebruikers verwijderen en zij hebben toegang tot de methodes die binnen die bepaalde ‘Group’ worden ingediend. ‘Administrators’ worden verwittigd wanneer een ‘member’ een methode indient in de databank van RE-Place en ze hebben de mogelijkheid om de inhoud te controleren vóór ze in de databank wordt opgenomen. Methoden kunnen worden bekeken door op de titel van de methode te klikken, kunnen worden gewijzigd door op de knop ‘Update’ te klikken en kunnen worden goedgekeurd door op de overeenkomstige knop ‘Approve’ te klikken. Als een ‘member’ van een ‘Group’ vertrekt, kan de ‘administrator’ ook de naam wijzigen van de contactpersoon van de methoden die hij/zij binnen die ‘Group’ heeft ingediend. Alle methoden die binnen een ‘Group’ zijn ingediend, blijven dus aan die ‘Group’ gekoppeld, ook als het ‘member’ dat de methode heeft ingediend, de ‘Group’ verlaat.

 1. ‘My Organisation’

Indien uw organisatie beslist dat het waardevol is om een specifieke contactpersoon aan uw organisatie toe te wijzen op de website van RE-Place, zal de naam van die contactpersoon in dit tabblad worden weergegeven. Hij/zij zal in staat zijn om nieuwe accounts en ‘Groups’ gelinkt aan de ‘Organisation’ goed te keuren. Hij/zij zal verwittigd worden zodra nieuwe inhoud wordt ingediend die gelinkt is aan de ‘Organisation’.

Opgelet: u bent niet verplicht een ‘Group’ en/of ‘Organisation’ op te richten of er ‘member’ van te worden, u kunt ook methoden indienen zonder ze aan een ‘Group’ en/of ‘Organisation’ te koppelen.

Door een account aan te maken op de website van RE-Place en het toestemmingsvakje aan te vinken, gaat u akkoord met het gebruik van uw (persoonlijke) gegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Deze gegevens worden dus verzameld op basis van uw geïnformeerde toestemming bij uw registratie.

Aarzel niet om contact op te nemen met het team van RE-Place (info@RE-Place.be) voor meer informatie..

 

5. Uw gegevens delen

RE-Place zal uw gegevens niet verhuren of verkopen aan derden. RE-Place kan wel bepaalde delen van de gegevens combineren of verwijderen om informatie te anonimiseren of werken met gebundelde gegevens, zodat de informatie niet langer kan worden geassocieerd met één persoon.

De verzamelde informatie (zowel de persoonsgegevens als de ingediende methoden) zal enkel gebruikt worden voor de beoogde doeleinden, namelijk het stimuleren van het gebruik van deze methoden en het verspreiden van deze informatie. Hiertoe kunnen deze persoonsgegevens gedeeld worden met de financiers van het project, namelijk de Vlaamse en Brusselse overheid, en andere potentiële EU-partners, zoals de Europese Commissie.

 

6. Stockage en bescherming van uw persoonsgegevens

De gegevens verzameld door RE-Place worden lokaal opgeslagen en verwerkt binnen de Europese Unie bij Combell. Combell is de marktleider in de Benelux voor online hostingdiensten. De maatschappelijke zetel is gevestigd in de Skaldenstraat 121 te 9042 Gent in België en is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0541.977.701. De gegevens overgemaakt aan RE-Place zullen uitsluitend toegankelijk zijn voor verantwoordelijke personen die werkzaam zijn bij Sciensano en de Vrije Universiteit Brussel, die in het kader van hun functie toegang dienen te verkrijgen tot deze gegevens.

RE-Place houdt uw persoonsgegevens bij tot het project afgelopen is, naar schatting tot 2024 tenzij het project verlengd wordt door het vrijkomen van nieuwe budgetten.

 

7. Fraude melden

Sciensano, de Vrije Universiteit Brussel en RE-Place zetten zich in om te verzekeren dat uw persoonsgegevens beschermd zijn. Zo zal RE-Place u bijvoorbeeld nooit e-mails sturen waarin we vragen persoonsgegevens te verstrekken of uw geregistreerd wachtwoord in te geven (als u een geregistreerde gebruiker bent).

Als u toch een gelijkaardige e-mail ontvangt of gevraagd wordt deze informatie te verstrekken door iemand die beweert voor RE-Place te werken, vragen wij u dit te melden via de volgende kanalen:

 • stuur een e-mail naar info@RE-Place.be, info@sciensano.be of info@vub.ac.be
 • stuur een brief naar onze maatschappelijke zetel:
  • Sciensano, Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Elsene, België
  • Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, 1050 Brussel, België

 

8. Uw keuze over uw gegevens

Algemeen

U heeft het recht RE-Place te vragen of uw gegevens door RE-Place zijn verwerkt. Om dit recht te doen gelden, dient u de vraag formeel te stellen en duidelijk te specificeren wat u wil weten, rechtzetten of wissen. Deze aanvraag moet worden gedateerd, ondertekend en samen met een kopie van de voor- en achterkant van uw identiteitskaart naar RE-Place worden gestuurd.

U hebt het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens, deze te laten corrigeren en wissen, bezwaar te maken tegen het gebruik ervan, het gebruik ervan te beperken en uw persoonsgegevens waarover wij beschikken te ontvangen.

Met betrekking tot de RE-Place-website

Op de RE-Place website is het mogelijk om methoden in te dienen en deze te koppelen aan uw naam en/of de naam van uw organisatie waar u tewerkgesteld bent. Indien u hiermee akkoord gaat, wordt uw naam en/of de naam van uw organisatie weergegeven op de RE-Place website. U kunt dit op elk moment wijzigen door de ingediende methode te bewerken via de 6de stap van de online tool die ‘Privacy’ heet. Dit is ook mogelijk wanneer uw methode reeds is opgenomen in de RE-Place databank.

U kunt het RE-Place team (info@RE-Place.be) verzoeken om uw account en/of de methoden die u in de databank hebt ingediend te verwijderen. Dit verzoek moet het volgende bevatten: (1) uw naam en het e-mailadres dat u gebruikt heeft om een account aan te maken op de website van RE-Place en (2) de titels van de methoden en hun overeenkomstige URL's die u wenst te laten verwijderen. Dit verzoek moet gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart met vermelding van uw naam. Indien aan deze vereisten is voldaan, zal RE-Place zo snel mogelijk uw verzoek inwilligen en u hiervan op de hoogte brengen. De gevraagde gegevens zullen worden gewist, behalve methodes die werden ingediend als deel van een ‘Group’ of een ‘Organisation’ (zie punt 4) waar u vermeld staat als ‘member’ en niet als ‘administrator’. In dat specifieke geval blijven de methoden gekoppeld aan die ‘Group’ en/of ‘Organisation’ en wordt een nieuwe contactpersoon toegewezen door de ‘administrator’ van uw ‘Group’ en/of ‘Organisation’. Indien u niet akkoord gaat, dient u contact op te nemen met de ‘administrator’ van uw 'Group' en/of 'Organisation'. Aarzel niet om contact op te nemen met info@RE-Place.be voor meer informatie.

 

9. Hoe zit het met cookies? 

Op de website worden "cookies" gebruikt, zijnde kleine informatiebestanden die door de server van een website via de browser tijdelijk of permanent op uw computer of toestel worden opgeslagen en die het gebruik van de website vereenvoudigen, vervolledigen en personaliseren.

U kunt in uw browser de opslag van cookies uitschakelen of opgeslagen cookies verwijderen, maar dit kan leiden tot verminderde functionaliteit, vertraging of onbruikbaarheid van bepaalde delen van de website.

Voor meer informatie aangaande cookies en de wijze waarop u deze, al naargelang het gebruikte type van browser, kunt verwijderen, verwijzen we naar de website www.allaboutcookies.org.

 

10. Google Analytics

De website maakt gebruik van Google Analytics. Deze webanalyse-service, die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”), maakt gebruik van analytische cookies. De informatie die via de cookies verzameld wordt over het gebruik van de website door een bezoeker wordt samen met het IP-adres van die bezoeker naar Google gestuurd en door Google opgeslagen.

Google kan die informatie bijvoorbeeld gebruiken voor het volgende:

 1. Rapporten met betrekking tot advertentieactiviteit leveren aan adverteerders en websites die de advertenties hosten en ervoor zorgen dat die website-uitgevers worden betaald
 2. Website- en app-eigenaren die Google Analytics gebruiken, helpen te begrijpen hoe bezoekers omgaan met hun sites of apps
 3. Fraude en andere beveiligingsrisico's detecteren en bestrijden om gebruikers en partners te beschermen
 4. Haar wettelijke verplichtingen nakomen
 5. Haar producten verbeteren

Voor al deze activiteiten, met uitzondering van punt 2, treedt Google op als verantwoordelijke voor de verwerking en gebeurt de verwerking van de gegevens die zij over uw gebruik van de website verzamelt, dus op haar verantwoordelijkheid.

Hoe u kunt beheren welke informatie naar Google wordt verzonden?

Hier volgen enkele manieren waarop u kunt beheren welke informatie wordt gedeeld door uw webbrowser wanneer u de website bezoekt:

 • Als u niet wilt dat Google Analytics wordt gebruikt in uw browser, kunt u de browser-add-on voor Google Analytics installeren. Meer informatie over Google Analytics en privacy.
 • Als u bent ingelogd op uw Google-account, kunt u, afhankelijk van uw accountinstellingen, bepaalde gegevens die Google verzamelt van de door u bezochte sites en apps, bekijken en bewerken.
 • Met de incognitomodus in Chrome kunt u surfen op internet zonder dat webpagina's en bestanden worden vastgelegd in uw browsergeschiedenis. Cookies worden verwijderd nadat u alle incognitovensters en -tabbladen heeft gesloten. Uw bladwijzers en instellingen worden opgeslagen tot u ze heeft verwijderd.
 • Met advertentie-instellingen kunt u beheren welke advertenties van Google u op internet te zien krijgt. U kunt ontdekken hoe advertenties voor u worden geselecteerd, u afmelden voor personalisatie van advertenties en specifieke adverteerders blokkeren. Meer informatie over advertenties.

 

11. Hoe kan u ons bereiken?

Voor vragen over deze Privacyverklaring, uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens of de verwerking van de gegevens door RE-Place in het kader van het online contactformulier, kan u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: info@RE-Place.be, via 02 642 52 52 of per post via de contactgegevens van de coördinatoren van het project:

 

U kunt contact opnemen met de dienst ‘Data Protection Office’ van de verwerkingsverantwoordelijken via de onderstaande contactgegevens:

U hebt ook het recht om contact op te nemen met een nationale toezichthoudende autoriteit, in België kunt u contact opnemen met: