Aansprakelijkheid en vertrouwelijkheid

Gebruiksvoorwaarden

Het RE-Place project wordt gecoördineerd door Sciensano en de Vrije Universiteit Brussel. Het RE-Place team stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de projectinformatie op de website accuraat en actueel is. Het RE-Place team is niet verantwoordelijk voor de informatie die aangeleverd werd door geregistreerde gebruikers. Desalniettemin zal de authenticiteit van de geregistreerde gebruikers regelmatig worden gecontroleerd en twijfelachtige informatie zal nauwkeurig worden opgevolgd en indien nodig verwijderd. Alle verstrekte inhoud is bedoeld voor communicatie en disseminatie doeleinden, die u op eigen risico kunt gebruiken. Noch Sciensano noch de Vrije Universiteit Brussel zal aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verlies ten gevolge van handelingen of het uitblijven van handelingen op basis van de informatie op deze website.

Externe Websites

Sciensano en de Vrije Universiteit Brussel zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud, betrouwbaarheid of het advies op andere gelinkte websites waarnaar de RE-Place website verwijst. Sciensano en de Vrije Universiteit Brussel kunnen de functionaliteit van de websites waarnaar zij verwijzen niet garanderen noch hebben zij controle over de beschikbaarheid ervan. Sciensano en de Vrije Universiteit Brussel behouden zich het recht voor om links naar websites te weigeren of te verwijderen.

Auteursrecht

Het auteursrecht voor alle informatie die op de RE-Place website wordt aangeboden berust bij Sciensano, de Vrije Universiteit Brussel of de eigenaar die de informatie heeft aangeleverd, afhankelijk van het soort informatie dat het onderwerp van het auteursrecht vormt. Elke bezoeker is vrij om deze informatie te downloaden en te lezen. De informatie mag door geen enkele bezoeker worden gewijzigd, gepubliceerd of verkocht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sciensano, de Vrije Universiteit Brussel en de eigenaar die de informatie heeft verstrekt.

Persoonsgegevens

Wanneer u identificeerbare gegevens indient op de RE-Place website (bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens in het contactformulier, wanneer u de enquête en/of online tool invult, etc.), wordt de ingediende informatie enkel gebruikt om te antwoorden op uw vragen en voor de beoogde doeleinden. Het beoogde doel van de informatie, verstrekt via de online tool, wordt uitgelegd in het privacybeleid.

Cookies

De website van RE-Place gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers op onze website. Zo kunnen wij uw ervaring op de website van RE-Place optimaliseren en de website zelf voortdurend verbeteren. Door de website van RE-Place te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies, in overeenstemming met het cookiesbeleid van RE-Place.

Virusbeveiliging

Sciensano en de Vrije Universiteit nemen alle mogelijke maatregelen om het gepubliceerde materiaal te beschermen tegen virussen. Het is evenwel raadzaam om het materiaal dat u downloadt van de website te controleren met een antivirusprogramma. Sciensano en de Vrije Universiteit zijn niet aansprakelijk voor verlies, verstoring of beschadiging van uw gegevens of computersysteem wanneer u materiaal gebruikt dat afkomstig is van de website van RE-Place.

Contact

Als u enige problemen ondervindt met de website van RE-Place, kunt u dat melden via het contactformulier of via info@RE-Place.be. Als u verder andere opmerkingen hebt of suggesties voor verbetering, hoort het RE-Place team dat graag!

E-mail

E-mails komende van info@RE-Place.be, @Sciensano.be en @VUB.be, en hun bijlagen kunnen vertrouwelijke informatie bevatten die uitsluitend bestemd is voor de opgegeven bestemmelingen. Indien u niet de opgegeven bestemmeling bent, mag u dergelijke e-mail niet verder verspreiden of kopiëren. Indien u een dergelijke e-mail per vergissing ontving, verzoeken wij u om de afzender onmiddellijk te verwittigen en deze e-mail te verwijderen.

E-mailverkeer kan niet als volledig betrouwbaar en foutenvrij gegarandeerd worden, aangezien de informatie onderschept, vervormd, vernietigd, laattijdig of onvolledig afgeleverd kan worden, of virussen kan bevatten. Sciensano en de Vrije Universiteit Brussel verwerpen daarom alle aansprakelijkheid voor eventuele fouten of gebreken in de inhoud van het bericht, die ontstaan zijn tijdens het versturen van de e-mails.

Gelieve te noteren dat alle meningen en standpunten ingenomen in dergelijke e-mail uitsluitend deze van de auteur zijn en niet noodzakelijkerwijze deze van Sciensano of de Vrije Universiteit Brussel. Tot slot dient de bestemmeling e-mails en hun bijlagen te onderzoeken op de eventuele aanwezigheid van virussen. Sciensano en de Vrije Universiteit Brussel verwerpen alle aansprakelijkheid voor eventuele schade toegebracht door virussen die via e-mail verspreid werden.