Een up-to-date overzicht van de beschikbare kennis zal bijdragen tot:

  • Het bevorderen van het gebruik van NAMs en zo leiden tot een verhoogd gebruik ervan;
  • Het stimuleren van de verdere ontwikkeling van nieuwe technieken, methoden en strategieën;
  • Het identificeren van hiaten in de bestaande kennis om zo toekomstige financiering beter te kunnen alloceren.

Via dit initiatief zullen wetenschappers en instellingen de mogelijkheid hebben om:

  • De zichtbaarheid van hun werk en laatste bevindingen te verhogen naar de overheid, de wetenschappelijke wereld en de bevolking;
  • In contact te komen met vakgenoten en kennis uit te wisselen over NAMs;
  • Experten te identificeren, zowel binnen als buiten hun eigen organisatie, om (nieuwe) samenwerkingsverbanden aan te gaan;
  • Bij te dragen aan innovatieve wetenschap.