De RE-Place databank heeft als doel om methoden in het fundamenteel en toegepast onderzoek te verzamelen waarbij het direct gebruik van proefdieren wordt vermeden, en die als stand-alone of in combinatie met dierproeven kunnen worden gebruikt om de beoogde informatie te bekomen. NAMs zijn dus niet noodzakelijkerwijs één-op-één vervangingsmethoden, maar kunnen bijdragen tot de uiteindelijke vervanging of vermindering van dierproeven. Ze kunnen dus ook een enkele stap zijn binnen een bredere onderzoeksstrategie en omvatten verschillende soorten:

  • In vitro en ex vivo methoden (bv. experimenten gebaseerd op 2D - 3D cellijnen en weefselculturen, NRU fototoxiciteits test, AMES, BCOP, ...);
  • In silico modellering (bv. moleculaire modellering en wiskundige benaderingen, PBPK-modellen, QSAR, read across, ...);
  • In chemico technieken (bv. testen die de reactiviteit en bepaalde eigenschappen van stoffen of componenten evalueren);
  • Alternatieve in vivo modellen (bv. fruitvliegen, platwormen, vroege stadia van zebravis, ...);
  • Beeldvormingstechnieken (bv. cellulaire beeldvormingstechnieken, of beeldvorming met een duidelijke toepassing ter vervanging van het gebruik van proefdieren);
  • High-throughput testing methoden en het gebruik van omics (bv. genomics, metabolomics, proteomics en transcriptomics);
  • Andere innovatieve technieken (bv. organ-on-a-chip);