Wat betekent in chemico?

In chemico onderzoek gebeurt uitsluitend aan de hand van de chemische en fysiologische eigenschappen van een bepaald(e) stof/product. Deze informatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de activiteit of toxiciteit van bepaalde stoffen/producten te voorspellen (bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen). Een concreet voorbeeld is de ‘Direct Peptide Reactivity Assay’ (DPRA) voor het evalueren van het potentieel van een component om huidsensibilisering te induceren.

Wat is een in silico methode?

In silico methoden maken gebruik van computersimulaties. Aan de hand van wiskundige modellen worden de eigenschappen en het gedrag van bepaalde moleculen en/of componenten voorspeld. Een typisch voorbeeld is een ‘(quantitative) structure-activity relationship’ [(Q)SAR] model.

Wat is het verschil tussen in vivo, in vitro en ex vivo methoden?

  • In vivo onderzoek verwijst naar studies op levende organismen waarbij zowel dieren (een dierproef) als mensen (een klinische studie) kunnen worden gebruikt. Het grootste voordeel van in vivo onderzoek is dat de verzamelde informatie betrekking heeft tot de algemene effecten op het volledige organisme en niet op 1 specifiek niveau (cel/weefsel/orgaan). 
  • In vitro methoden worden uitgevoerd in een gecontroleerde omgeving zoals een petrischaal. Een typisch voorbeeld zijn methoden die gebruik maken van lever specifieke cellijnen (bv. primaire humane hepatocyten) om de werking van toekomstige geneesmiddelen te onderzoeken.
  • Ex vivo onderzoek situeert zich tussen in vivo en in vitro onderzoek. De bekendste voorbeelden zijn methoden die gebruik maken van ‘tissue slices’ of van organen van overleden dieren (bv afkomstig van slachtafval).

Waarvoor staat IATA ?

Bij een IATA of “Integrated Approach to Testing and Assessment” wordt niet één maar wel een combinatie van verschillende NAMs [bv. (Q)SARs, in chemico, in vitro, ex vivo,…] gebruikt om een bepaalde vraagstelling te beantwoorden. Een voorbeeld bestaat uit het combineren van QSAR predicties met gegevens uit in vitro onderzoek om de veiligheid van bepaalde stoffen of componenten te voorspellen.

Wat is Read-accross?

Bij read-across worden de eigenschappen van een bepaalde stof voorspeld aan de hand van gegevens van andere stoffen met een gelijkaardige structuur.

BRONNEN VOOR NAMs

Databanken

3Vs voor onderwijs en training: