De Europese Richtlijn 2010/63 betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt werd in België omgezet naar het Koninklijk Besluit betreffende de bescherming van proefdieren (29 mei 2013). Dit KB valt onder de bevoegdheid van de dienst Dierenwelzijn, en wordt op Gewestelijk Niveau ingevuld. Dit betekent dat het Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest, elk afzonderlijk verantwoordelijk zijn voor de implementatie van deze regelgeving binnen hun eigen regio.